Ustawa o opakowaniach – Das Verpackungsgesetz „VerpackG”

Ustawa o opakowaniach (VerpackG) weszła w życie z dniem 01.01.2019. Wiąże odpowiedzialność producenta za opakowanie. Każdy, kto wprowadza opakowania do obrotu w Niemczech, czy to w celu ochrony produktu, czy to w celu lepszego wprowadzenia go do obrotu lub wysłania pocztą (opakowanie transportowe), musi zadbać o jego zutylizowanie .

Jest to wyraz zasady odpowiedzialności producenta za produkt, która jest ustanowiona w Niemczech i w Unii Europejskiej.

Zentrale Stelle Verpackungsregister (Zentrale Stelle) jest organem który nadzoruje oraz kontroluje proces rejestracji i recyklingu producentów wprowadzających opakowania na rynek. Praca i obowiązki organu szczegółowo regulowane są § 26 niemieckiej ustawy o opakowaniach (VerpackG).